Gladys Chepkurui

Mathew Kimeli
                     

Brilliantly

SAFE!

2022